• ONGEVAL
  Vraag aan de club een aangifteformulier (afgevaardigde, gerechtigd correspondent GC, jeugdsecretariaat) of print ze af van de website. GC is de heer Hami Isleyen.
  Download  hier het formulier “Aangifte van een ongeval” . Dit blad verhaalt de juiste werkwijze en werkvolgorde, voor de voetbalamateur van de KBVB.
  Je geneesheer vult het gedeelte “Medisch getuigschrift” in. Let goed op rubriek 4, het aantal beurten kine.
  Je kleeft een vignet van de mutualiteit in de grote rechthoek op het gedeelte “Aangifte van een ongeval”, voor grensarbeiders geld hetzelfde omdat ook zij in België voortaan verplicht ingeschreven moeten zijn bij een Belgische
  ziektekostenverzekeraar.
  Je bezorgt het formulier aan de GC, uiterlijk 7 werkdagen na de datum van het ongeval. Geef een woordje uitleg over het gebeuren.
  De GC vult het gedeelte “Aangifte van een ongeval” verder in en verzend het naar de dienst sportongevallen van de KBVB in Brussel aan de Houba de Strooperlaan 145/1.
  Het ongeval moet uiterlijk 21 kalenderdagen na het gebeuren op de KBVB gekend zijn. Een dossier blijft 2 jaar bestaan.

 • KOSTEN
  Je betaalt zelf alle doktershonoraria, geneesmiddelen, ziekenhuiskosten e.d. en verwittigt uw mutualiteit. Zij zullen alle onkosten verzamelen op één onkostennota.
  Neem zo nodig een kopie van de rekeningen.
  Na een tijdje ontvang je van de GC een formulier van de KBVB waarop alle door de KBVB aanvaarde voorwaarden van de behandeling staan. Lees deze aandachtig. Bij de genezing moet je je geneesheer dit formulier laten aftekenen, je mutualiteit inlichten en de onkostennota opvragen. Ofwel stuur je deze documenten zelf op of de GC zal dit voor jou doen. Na enige tijd ontvang je via de club de afrekening. Een algemene vrijstelling is van toepassing.