• Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, pesten, van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kan aanleiding zijn voor sancties.
    Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast.


  • Wat is het verschil tussen plagen en pesten?

    •  PLAGEN: Kinderen die elkaar plagen, kunnen elkaar aan. Nu eens plaagt de ene, dan weer de andere. Soms is het leuk, soms niet, maar een geplaagd kind kan terug plagen. Na een tijdje maken ze het samen weer goed. Je kunt elkaar ook plagen voor het plezier. Dat kan soms verkeerd vallen, maar echt verschrikkelijk is plagen niet. Af en toe plagen, moet wel kunnen.

    • PESTEN: Bij pesten is het anders. Als er gepest wordt, is het ene kind altijd sterker dan het andere. Of de pester heeft grotere spierballen, een grotere mond… Pesten gebeurt nooit zomaar één keertje. Een kind dat gepest wordt, is steeds het mikpunt. Bij pesten blijf je elke dag opnieuw bang, triestig of kwaad. Daarom is pesten nooit leuk. PESTEN is ALTIJD GEMEEN. Pesten is elke keer opnieuw: pijn doen vuile of kwetsende woorden zeggen uitsluiten achtervolgen iemand dwingen dingen te doen dingen wegnemen, wegstoppen, vernielen ervoor zorgen dat je met niemand mag spelen ... Je hebt plagen, ruzie maken en pesten. Het verschil tussen plagen en pesten is groot.

      Werk jij ook mee aan een pestvrije club?